Medierea

Medierea, o alternativă reală la justiție  

Vreau încă de la început să vă captez atenția asupra unui nou mod de rezolvarea a problemelor dumneavoastră. Știu, o să îmi spuneți: Cum cineva care nu mă cunoaște, care nu știe cu ce problemele  mă confrunt, o să găseacă un mod de rezolvare?! Aici intervenim noi, MEDIATORII, specialiștii în rezolvarea a conflictelor pe cale amiabilă.

Interesant este faptul că multă lume nu cunoaște eficiența acestei proceduri și alege de cele mai multe ori, cale cea mai grea ,, INSTANȚA” . Neștiind defapt că au ales să decidă altcineva in locul lor.

Dumneavoastră puteți decide să:

- așteptați hotărărea dată de instanță, timpul nu contează;

- soluția care o va da instanță, dacă vă este favorabilă s-au nefavorabilă;

- câți bani să cheltuiți pentru  susținerea unui dosar pe rol și implicit cheltuielile de judecată;

- păstrarea relațiilor de prietenie atât pe plan social cât și în afacerii.

sau

Alegeți MEDIEREA

Ce înseamnă MEDIEREA? 

Mediere este cea mai eleganta metodă de a ne rezolva conflictele pe cale amiabilă. Discreția, rapiditatea procedurilor, reducerea costurilor, satisfacerea intereselor ambelor părții ne fac pe noi toți să înțelegem că se POATE.

Principiile medierii:

Caracter voluntar, părțile decid alegerea acestei proceduri;

Auto-determinarea părților, înțelegerea aparține în exclusivitate părților;

Confidențialitatea procedurii, toate părțile participante la ședința de mediere( mediator, părți precum și avocații acestora) se obiligă să păstreze caracterul confidențial a tuturor aspectelor discutate în mediere;

Neutralitatea și imparțialitatea din partea mediatorului( neutralitatea presupune că mediatorul rămâne în afara conflictului dintre părți, imparțialitatea garantează faptul că mediatorul nu favorizează nici o parte și nici nu dorește ca o anumită parte să câștige);

Informarea , părțile trebuie să cunoască principiile medierii, detalii despre procedură și modul de desfășurare, înainte de semnarea contractului de mediere.

Căt costă ședinta de mediere și care sunt taxele percepute de instanță?

-  Costurile sunt acceptabile și se pot negocia. Mediatorul va informa părțile despre avantajele și beneficiile pe care le oferă procedura de mediere.

-Potrivit art 63.alin 2. Din Legea 192/2006, odată cu pronunțarea hotărârii, instanța va dispune , la cererea părților interesate, restituirea taxei judiciare de timbru, plătită pentru investirea acesteia...

După intrarea în vigoare a OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, începand din 29 iunie 2013, în ceea ce privește taxele de timbru aferente obiectului conflcitului, persoanele care au apelat la mediere pentru soluționarea unui litigiu de: 
- partaj,
- transfer de proprietate
- transferul altui drept real asupra imobilelor
sunt scutite de 50% din taxele de timbru care se calculează la valoare în condițiile în care se depune direct acordul de mediere pentru a obține hotărârea care sa confințeasca întelegerea prin mediere (adica în termeni juridici - hotărârea de expedient).
Trebuie precizat ca la această taxă se adaugă și o taxa de timbru modica de 20 lei, stabilită de lege pentru încuviințarea unui acord de mediere în instanță. Cuantumul taxei este valabil indiferent de momentul depunerii cererii ( înainte sau dupa începerea unui proces) .

Cât timp durează această procedură ?

Procedura de mediere durează 3 luni de zile, timp în care dumneavoastră veți discuta cu celaltă parte și veți gasi împreună, soluția care vă avantajează cel mai mult.

Care sunt actele eliberate de mediatori, și care sunt pașii ce trebuiesc urmați pentru ca actele eliberate să fie executorii?

  • Acordul de mediere care conține înțelegerea părților;
  • Procesul verbal de închidere a ședinței de mediere;
  • CD cu forma electronică a documenteleor de mai sus;
  • Cerere către Instanța de judecată

În cazul în care părțile decid încuviințarea înțelegerii prin Instanța de judecată, vor merge la Judecătorie unde va depune actele descrise mai sus, părțile vor fi chemate în Camera de Consiliul unde judecătorul va lua act de înțelegerea părților. Hotărârea prin care instanța încuviințează înțelegerea părților constituie TITLU EXECUTORIU .

s-au

  • Părțile pot solicita Notarului public autentificarea, în condițiile legii și cu respectarea procedurii legale, a înțelegerii lor art 59 alin 1 din Legea 192/2006.

AVANTAJE:

Pentru TINE, păstrarea relațiilor interumane, de vecinătate și de familie în bune condiții;

Pentru FIRMA ta, păstrarea clienților și continuarea relațiilor de colaborare atât în prezent ,cât și pentru viitor în domeniul contractelor și prestărilor de servicii.

SUCCESUL ÎN VIAÈšA DUMNEAVOASTRĂ, DEPINDE DE ALEGEREA PE CARE O VEÈšI  FACE!


 

 

,,Mergi în viață cu o licărire în ochi, cu un zâmbet pe față și cu un scop măreț în inimă”
William James

 

Birou Mediere Stefan Liliana © 2016-2017

 


Copyright © David's Backbone 2016Accesari pe pagina: 1